Minggu, 20 April 2014

CONTOH DRAFT SURAT KUASASURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
            Nama                           :
            Tempat/Tgl. Lahir       :
            Pekerjaan                    :
            Alamat                        :
            Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dengan ini memberikan kuasa penuh, kepada :
Nama                           :
            Tempat/Tgl. Lahir       :
            Pekerjaan                    :
            Alamat                        :
            Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, untuk.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenaarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                                        Purwokerto,     April 2014
Yang Menerima Kuasa                                     Yang Memberi Kuasa
        Pihak Pertama                                                  Pihak Kedua


            NAMA                                                            NAMA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Entri Populer

silaturahmi

bagi kawan2 pengunjung blog ini, bisa menghubungi saya di 746839BA Hehehe, untuk menjalin silaturahmi antar umat manusia